Nyhet vintern 2023/2024

Hafjell Sør/Syd, är en ny 6-sits expresslift, som ska ersätta två av de äldsta liftarna i Hafjell, Kringelåsheisen och Hafjellheis 3. Med detta kommer kapaciteten att öka rejält i området med en ny expresslift på totalt ca. 1 874 meter. Utöver själva liften kommer även snöanläggningar att byggas i två av backarna för att säkerställa full kapacitet under hela vintersäsongen.

Det här är den största investeringen i den alpina anläggningen sedan gondolen byggdes, säger Alpincos generaldirektör, Odd Stensrud.

– Det är ett omfattande projekt som öppnar upp en del av anläggningen som vi vet att våra gäster annars inte har använt i samma utsträckning. En stor investering för oss kostnadsmässigt, men en investering i skidupplevelsen för alla våra gäster.

Liften är en fullkomfort-stollift, liknande Hafjell 360-liften som stod klar 2018. Det betyder att den har värme i sätena och glasbubblor ovanför stolarna som skyddar mot väder och vind.

Den nya liften kommer att täcka flera av huvudbackarna från toppen ända ner till den nya påstigningsplatsen i höjd med dagens start på Kringelåsens t-krok. Från toppen av liften är det enkel tillgång till backarna mot Vidsyn, Gaiastova, Favn och Mosetertoppen.

Utöver den nya stolliften kommer backe 24 (Kringelåsløypa) och backe 40 (Hafjelløypa) att få nya snökanoner för att säkerställa att områdena får snö från säsongsstart.

Liften öppnar även upp för framtida nya backar i Hafjell. På sikt planeras en ny huvudbacke bland annat mellan dagens backe 21 (Snarvegen) och backe 41 (Hafjelløypa).

Arbetet med den nya stolliften är redan igång. Under hösten har skogsavverkning och planeringsarbete utförts, vilket innebär att Kringelås t-krok är demonterad och tagen ur drift.

Den första delen av projektet har en kostnadsram på 150 MNOK och installationen av den nya stolliften påbörjas sommaren 23.

Den nya 6-sits stolliften kommer att stå klar till vintersäsongen 23/24.

Den nya liften och backarna runtomkring.