Resevillkor

Trygghetspaket utan extra kostnad

Öppet köp
Fri avbokning fram till 42 dagar innan avresa. Oavsett anledning.

Fri ombokning
Ändra boende eller skidort fram till 42 dagar innan avresa utan någon kostnad.

Vårt trygghetspaket ingår kostnadsfritt i alla* bokningar för vintern 2024/2025. *För stugor och lägenheter med 14 bäddar eller fler gäller särskilda villkor. Kontakta oss för vidare information.

Trygg bokning
Boka tryggt med oss

- Vi återbetalar hela resans pris om UD avråder från resor till Norge vid tidpunkten för resan.

- Vi återbetalar hela resans pris om Norges gräns är stängd mot Sverige vid tidpunkten för resan.

- Vi återbetalar hela resans pris om skidanläggningen håller stängt på grund av restriktioner vid tidpunkten för resan. 
 
- Vi återbetalar hela resans pris om ert bokade boende blir nedstängt på grund av restriktioner vid tidpunkten för resan.

Allmänna Resevillkor

Utöver Särskilda resevillkor gäller Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor.

För resan gäller Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF) allmänna villkor överenskomna inom branschen den 28 juni 2018 och arrangörens särskilda villkor, som är angivna nedan.

Researrangören har rätt att tillämpa särskilda villkor som avviker från de allmänna, om tillämpningen av särskilda villkor är motiverade av resans speciella karaktär, speciella bestämmelser vid avvikande inkvarteringsvillkor på grund av resans speciella karaktär eller speciella omständigheter på resmålet. De särskilda villkoren får inte strida mot lagen om paketresor till nackdel för resenären.

De allmänna och särskilda villkoren är en del av avtalet.

Särskilda Resevillkor

NÄR BLIR MIN BOKNING BINDANDE
Både vi och ni är bundna vid hyresavtalet så snart vi bekräftat bokningen och ni betalt för bokningen (hela eller del av priset).

ÄNDRINGAR
Ev. ändringar skall meddelas senast 42 dagar innan avresa. Ändringar som innebär annan ankomstdag eller annat boende betraktas som avbokning och nybokning.

ÖNSKEMÅL
Vi gör så gott vi kan för att uppfylla era önskemål. Detta kan/får ej förväxlas med krav eller löfte.

ALL INCLUSIVE
I våra paket med "All inclusive" ingår inte dryck till lunch eller middag då det enligt rådande lagstiftning är förbjudet att servera alkoholhaltiga drycker i obegränsad form inom Sverige samt i Norge. På hotell där det ingår lunchpaket gör man sitt personliga lunchpaket själv vid frukostbordet. Lunchpaket innefattar inte varm eller serverad mat utan företrädesvis bröd, pålägg. Vill man fylla en termos med kaffe så betalar man extra för detta direkt på hotellet.

RESEFÖRSÄKRING
Personlig reseförsäkring ingår inte. Varje resenär är själv ansvarig för sina försäkringar.

RESENÄRENS ANSVAR FÖR FORMALITETER
Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, testintyg och försäkring. Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport till följd av avsaknad av pass.

ÅLDERSGRÄNSER
För att få boka resa måste man fyllt 20 år. Resenär under 20 år kan till vissa anläggningar få åka ändå, i dessa fall måste ett intyg (som fås av oss) insändas med förmyndares godkännande. På vissa av våra resor förekommer det andra åldersgränser. Kontakta oss på telefon 031-270050 för ytterligare information.

PRISGARANTI
Nord-Resor garanterar att inga prisökningar sker efter inbetald anmälningsavgift trots valutaförändringar. Vårt pris står fast. Inga valutatillägg tas ut och vi betalar heller inte ut något om valutakostnaden skulle gå ner. Prisgarantin gäller inte höjda skatter eller avgifter på tjänster som ingår i resans pris. Därför sänker vi givetvis priset om skatter eller avgifter skulle gå ner eller tas bort.

BARNRABATTER
Samtliga barnrabatter förutsätter att barn placeras i extrabädd i vuxens rum. Även då barn medföljer utan kostnad. MAX 2 BARN FRITT / RUM.

RESENÄRENS ANSVAR
Det är alltid du som kund som ansvarar för att du har korrekta handlingar vid resa. Nord-Resor kan inte ansvara för följderna av att en resenär saknar vaccinationsbevis eller andra för resan nödvändiga handlingar. Kom ihåg att det är ditt ansvar att uppfylla de krav som krävs för inresa till ditt resmål.

EV. KLAGOMÅL
Om något inte är till belåtenhet framför detta genast till ansvarig inom anläggningen eller till receptionen så att felet kan avhjälpas omgående. Eller kontakta Nord-Resors kontor. Om felet inte ordnats kan ev. klagomål insändas skriftligen till Nord-Resor. Dock senast 14 dagar efter avslutad resa.

Nord-Resor fråntar sig allt ansvar för skidliftar med driftsstopp, utebliven skiduthyrning och snötillgången i terräng. Vi ansvarar inte heller för hemtransport och övriga kostnader utöver vad som ingår i resan.

FRIVILLIGT AVBESTÄLLNINGSSKYDD
Paketresa/hotell/självhushåll: 5% av den totala kostnaden för resan
Hyreskostnad över 30.000 SEK: 7% av den totala kostnaden för resan. 

Avbeställningsskydd gäller vid akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall som drabbar resenären själv hans/hennes maka/make, medresenär inom samma bokning, barn eller dennes familj. OBS! Skall styrkas med läkarintyg. Avbeställningsskyddet gäller ej sedan hyrestiden påbörjats.

RESEVILLKOR FÖR BESTÄLLNING OCH BETALNING AV STUGOR/LÄGENHETER/HOTELL/PAKETRESOR
Anmälningsavgift: 25% av resans pris. Skall betalas inom de dagar som anges på bokningsbekräftelsen. Skulle detta inte ske har Nord-Resor rätt att ta bort bokningen.

Slutbetalning: Inbetalas senast 42 dagar före avresedagen, om inte annan tid angivits i bokningsbekräftelsen. Vid beställning senare än 42 dagar före avresa inbetalas hela hyresbeloppet omgående. Vid bokning av större stugor kan särskilda betalningsvillkor vara gällande. Om särskilda betalningsvillkor är gällande framgår detta vid bokning.

AVBOKNING med AVBESTÄLLNINGSSKYDD
Kostnad: Avbeställningsskyddet + avbeställningsavgift 200:- OBS! Avbokning skall göras så fort som sjukdomen etc. är känd.

AVBESTÄLLNING utan AVBESTÄLLNINGSSKYDD
Vid avbeställning tidigare än 42 dagar innan avresa så utgår det inte någon kostnad för avbeställningen. Vid bokning av större stugor eller vid grupparrangemang på hotell kan särskilda avbokningsvillkor vara gällande. Om särskilda avbokningsvillkor är gällande framgår detta vid bokning.

Avbeställning senare än 42 dagar före avresa. Kostnad: Hela hyresbeloppet.

SÄRSKILDA AVBOKNINGSVILLKOR FÖR LÄGENHET ELLER STUGA MED 14 BÄDDAR ELLER FLER
Vid bokning av stuga eller lägenhet som inrymmer 14 personer eller fler är kostnaden 25% av totalbeloppet vid avbeställning tidigare än 82 dagar före avresa.

Avbeställning senare än 82 dagar innan avresa. Kostnad: Hela hyresbeloppet.