Resevillkor

Trygghetspaket utan extra kostnad

Öppet köp
Fri avbokning fram till 42 dagar innan avresa. Oavsett anledning.

Fri ombokning
Ändra boende eller skidort fram till 42 dagar innan avresa utan någon kostnad.

Vårt trygghetspaket ingår kostnadsfritt i alla* bokningar för vintern 2023/2024. *För stugor och lägenheter med 14 bäddar eller fler gäller särskilda villkor. Kontakta oss för vidare information.

Trygg bokning
Boka tryggt med oss

Vi återbetalar alltid inställda resor inom 5 vardagar.

- Vi återbetalar hela resans pris om UD avråder från resor till Norge vid tidpunkten för resan.


- Vi återbetalar hela resans pris om Norges gräns är stängd mot Sverige vid tidpunkten för resan.

- Vi återbetalar hela resans pris om skidanläggningen håller stängt på grund av restriktioner vid tidpunkten för resan. 
 
- Vi återbetalar hela resans pris om ert bokade boende blir nedstängt på grund av restriktioner vid tidpunkten för resan.

Resevillkor

AVVIKANDE RESEVILLKOR
Bokningar till Trysil och Hemsedal omfattas av särskilda resevillkor.
Bokningar till Hafjell och Kvitfjell omfattas av särskilda resevillkor.
Resevillkoren för vilka redogörs nedan avser våra övriga orter. 

NÄR BLIR MIN BOKNING BINDANDE

Både vi och ni är bundna vid hyresavtalet så snart vi bekräftat bokningen och ni betalat in pengar (hela eller del av priset).

ÄNDRINGAR
Ev. ändringar skall meddelas senast 40 dagar innan avresa. Ändringar som innebär annan ankomstdag eller annat boende betraktas som avbokning och nybokning.

ÖNSKEMÅL
Vi gör så gott vi kan för att uppfylla era önskemål. Detta kan/får ej förväxlas med krav eller löfte.

ALL INCLUSIVE
I våra paket med "All inclusive" ingår inte dryck till lunch eller middag då det enligt rådande lagstiftning är förbjudet att servera alkoholhaltiga drycker i obegränsad form inom Sverige samt i Norge. På hotell där det ingår lunchpaket gör man sitt personliga lunchpaket själv vid frukostbordet. Lunchpaket innefattar inte varm eller serverad mat utan företrädesvis bröd, pålägg. Vill man fylla en termos med kaffe så betalar man extra för detta direkt på hotellet.

RESEFÖRSÄKRING
Personlig reseförsäkring ingår inte. Varje resenär är själv ansvarig för sina försäkringar.

RESENÄRENS ANSVAR FÖR FORMALITETER
Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, testintyg och försäkring. Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport till följd av avsaknad av pass.

ÅLDERSGRÄNSER
För att få boka resa måste man fyllt 20 år. Resenär under 20 år kan till vissa anläggningar få åka ändå, i dessa fall måste ett intyg (som fås av oss) insändas med förmyndares godkännande. På vissa av våra resor förekommer det andra åldersgränser. Kontakta oss på telefon 031-270050 för ytterligare information.

PRISGARANTI
Nord-Resor garanterar att inga prisökningar sker efter inbetald anmälningsavgift trots valutaförändringar. Vårt pris står fast. Inga valutatillägg tas ut och vi betalar heller inte ut något om valutakostnaden skulle gå ner. Prisgarantin gäller inte höjda skatter eller avgifter på tjänster som ingår i resans pris. Därför sänker vi givetvis priset om skatter eller avgifter skulle gå ner eller tas bort.

BARNRABATTER
Samtliga barnrabatter förutsätter att barn placeras i extrabädd i vuxens rum. Även då barn medföljer utan kostnad. MAX 2 BARN FRITT / RUM.

VAD GÄLLER VID RESOR INOM SVERIGE? (COVID-19)
I händelse av myndighetsbeslut från svenska myndigheter som förhindrar kunden att resa inom Sverige har kunden rätt att avboka resan och få full likvid tillbaka. Regeln gäller bara myndighetsbeslut som förhindrar kunden att resa inom Sverige. Regeln gäller inte rekommendation eller avrådan från att resa inom Sverige. Vid avrådan eller rekommendation gäller ordinarie resevillkor. 

BOENDE PÅ HOTELL UNDER PÅGÅENDE PANDEMI (COVID-19)
Allmänna faciliteter på hotellet som bastu, gym och pool kan stängas med kort varsel på grund av lokala smittskyddsregler eller myndigheters inrådan. Att faciliteterna inte kan nyttjas är inte skäl för kompensation på grund av det extraordinära läget.

RESENÄRENS ANSVAR
Det är alltid du som kund som ansvarar för att du har korrekta handlingar vid resa. Nord-Resor kan inte ansvara för följderna av att en resenär saknar vaccinationsbevis eller andra för resan nödvändiga handlingar. Kom ihåg att det är ditt ansvar att uppfylla de krav som krävs för inresa till ditt resmål.

EV. KLAGOMÅL
Om något inte är till belåtenhet framför detta genast till ansvarig inom anläggningen eller till receptionen så att felet kan avhjälpas omgående. Eller kontakta Nord-Resors kontor. Om felet inte ordnats kan ev. klagomål insändas skriftligen till Nord-Resor. Dock senast 14 dagar efter avslutad resa.

Nord-Resor fråntar sig allt ansvar för skidliftar med driftsstopp, utebliven skiduthyrning och snötillgången i terräng. Vi ansvarar inte heller för hemtransport och övriga kostnader utöver vad som ingår i resan.

FRIVILLIGT AVBESTÄLLNINGSSKYDD
Paketresa: 5% av den totala kostnaden för resan
Hotell: 150:- / betalande
Stuga / Lägenhet:
Hyreskostnad under 1500 SEK: 150:- / enhet
Hyreskostnad över 1500 SEK: 300:- / enhet
Hyreskostnad över 5000 SEK: 500:- / enhet
Hyreskostnad över 10.000 SEK: 1000:- / enhet
Hyreskostnad över 15.000 SEK: 1500:- / enhet
Hyreskostnad över 20.000 SEK: 2000:- / enhet
Hyreskostnad över 25.000 SEK: 2500:- / enhet
Hyreskostnad över 30.000 SEK: 3000:- / enhet
Paketresor med pris per person: 150:- /betalande

Avbeställningsskydd gäller vid akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall som drabbar resenären själv hans/hennes maka/make, medresenär inom samma bokning, barn eller dennes familj. OBS! Skall styrkas med läkarintyg. Avbeställningsskyddet gäller ej sedan hyrestiden påbörjats.

SÄRSKILDA RESEVILLKOR FÖR
BESTÄLLNING OCH BETALNING AV HOTELL.
Anmälningsavgift: 500:-/betalande, gäller även barn. För hotell i paket är anmälningsavgiften 25% av bokningsbeloppet. Skall betalas inom de dagar som anges på inbetalningskortet. Skulle detta inte ske har Nord-Resor rätt att ta bort bokningen. 

Slutbetalning: Inbetalas senast 40 dagar före avresedagen, om inte annan tid angivits i sluthandlingarna. Vid beställning senare än 40 dagar före avresan inbetalas hela hyresbeloppet omgående.

AVBOKNING med AVBESTÄLLNINGSSKYDD
Se regler för avbeställningsskydd.
Kostnad: Kostnaden för avbeställningsskyddet.
OBS! Avbokning skall göras så fort som sjukdomen etc. är känd.

AVBOKNING utan AVBESTÄLLNINGSSKYDD
Avbeställning tidigare än 40 dagar före avresa. Kostnad: 500:-. Dras från inbetald summa.
Senare än 40 dagar men tidigare än 14 dagar före avresa. Kostnad: 50% av totala priset.

Senare än 14 dagar före avresan har Nord-Resor har rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för resan.

SÄRSKILDA RESEVILLKOR FÖR BESTÄLLNING OCH
BETALNING AV STUGOR/LÄGENHETER/PAKETRESOR TILL HOTELL
Anmälningsavgift: 25% av resans pris. Skall betalas inom de dagar som anges på inbetalningskortet. Skulle detta inte ske har Nord-Resor rätt att ta bort bokningen.

Slutbetalning: Inbetalas senast 40 dagar före avresedagen, om inte annan tid angivits i sluthandlingarna. Vid beställning senare än 40 dagar före avresan inbetalas hela hyresbeloppet omgående. Vid bokning av större stugor kan särskilda avbokningsvillkor vara gällande. Om särskilda avbokningsvillkor är gällande framgår detta vid bokning.

AVBOKNING med AVBESTÄLLNINGSSKYDD
Se regler för avbeställningsskydd. Kostnad: Avbeställningsskyddet + avbeställningsavgift 200:- OBS! Avbokning skall göras så fort som sjukdomen etc. är känd.

AVBESTÄLLNING utan AVBESTÄLLNINGSSKYDD
Avbeställning tidigare än 40 dagar före avresa. Kostnad: 500:- i avbeställningsavgift. Dras från inbetald summa. Vid bokning av stuga eller lägenhet som inrymmer 20 personer eller fler är kostnaden för avbokning 25% av totalbeloppet.

Senare än 40 dagar före avresa. Kostnad: Hela hyresbeloppet.

Utöver Särskilda resevillkor gäller Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor.