Personuppgiftspolicy

Personuppgiftsansvarig är
Nord-Resor AB
Org-nr: 556087-7762
tel: 031-270050
info@nordresor.se

Ändamålet med behandlingen av inhämtade personuppgifter är dels att ett avtal med den registrerade skall kunna fullgöras eller åtgärder som den registrerade begärt skall kunna vidtas innan ett avtal träffas, dels att använda personuppgifterna i marknadsföringsåtgärder från den personuppgiftsansvarige, innefattande exempelvis direktreklam.

Hur länge sparas mina personuppgifter?
Om du samtyckt till att vara registrerad kund hos Nord-Resor sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte avregistrerar dig som kund sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Nord-Resors åtaganden gentemot dig, t ex för att uppfylla leverans och reklamationsärenden. Dina uppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Rätt till insyn och korrigering av uppgifter
Du kan granska dina egna uppgifter genom att skicka en undertecknad begäran om granskning till Nord-Resor AB, Energigatan 17D 434 37 Kungsbacka. Till ovan nämnda adress kan du även anmäla uppgifter som rör korrigering, komplettering eller radering av dina uppgifter.

Skydd av registret
Tillträde till det utrymme där kunddatabasen finns är begränsad till anställda hos Nord-Resor. Tillträde till databasen via offentligt datanätverk är skyddat.

Förbudsrätt
Du har rätt att förbjuda att dina uppgifter används för direktmarknadsföring och annan direktreklam. Meddela förbudet till Nord-Resor AB, Energigatan 17D 434 37 Kungsbacka eller per telefon 031-270050.

Registrets informationsinnehåll
Registret innehåller uppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund, till exempel för att skicka resehandlingar.

I regel använda informationskällor
Information som rör kunderna fås med medgivande från kund i samband med bokning.

Kundregisternamn
Nord-Resor AB - Kundregister

Överlåtelse och överföring av uppgifter
Uppgifterna överlåts aldrig till tredje part med undantag för nödvändiga uppgifter som lämnas till våra samarbetspartners, som hotell och bussbolag. Detta för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund.

Senast uppdaterad: 29.04.2018

En cookie är en liten informationsfil som sparas i besökarens browser. Cookie-filen innehåller endast anonym information, vare sig namn, e-postadress eller några andra personliga uppgifter sparas i den. Vår webbplats använder cookies för att tillhandahålla tjänster efter besökarens förfrågningar till våra servrar. Informationen som sparas i relation till cookiefilen används för inloggningskontroll av medlemmar, mäta antalet sidvisningar och besökare samt underlätta användningen av vissa formulär. Om du inte accepterar användandet av cookies på denna webbplats kan du fritt välja att stänga av dessa via din webbläsares (Internet Explorer, Firefox, Chrome m.fl.) säkerhetsinställningar. Det innebär dock att en del funktionalitet på webbplatsen begränsas.

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen innebär en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. 

Läs mer om dataskyddsförordningen hos Datainspektionen (GDPR)