Särskilda resevillkor för Trysil och Hemsedal

NÄR BLIR MIN BOKNING BINDANDE
Både vi och ni är bundna vid hyresavtalet så snart vi bekräftat
bokningen och ni betalat in pengar (hela eller del av priset).

ÄNDRINGAR
Ev. ändringar skall meddelas senast 42 dagar innan avresa.
Ändringar som innebär annan ankomstdag eller annat boende betraktas
som avbokning och nybokning.

ÖNSKEMÅL
Vi gör så gott vi kan för att uppfylla era önskemål. Detta kan/får ej förväxlas med krav eller löfte.

ALL INCLUSIVE
I våra paket med "All inclusive" ingår inte dryck till lunch eller middag då det enligt rådande lagstiftning är förbjudet att servera alkoholhaltiga drycker i obegränsad form inom Sverige samt i Norge. På hotell där det ingår lunchpaket gör man sitt personliga lunchpaket själv vid frukostbordet. Lunchpaket innefattar inte varm eller serverad mat utan företrädesvis bröd, pålägg. Vill man fylla en termos med kaffe så betalar man extra för detta direkt på hotellet.

RESEFÖRSÄKRING
Personlig reseförsäkring ingår inte. Varje resenär är själv ansvarig för sina försäkringar.

RESENÄRENS ANSVAR FÖR FORMALITETER
Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, testintyg och försäkring. Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport till följd av avsaknad av pass.

ÅLDERSGRÄNSER
För att få boka resa måste man fyllt 20 år. Resenär under 20 år kan till
vissa anläggningar få åka ändå, i dessa fall måste ett intyg (som fås
av oss) insändas med förmyndares godkännande. På vissa av våra
resor förekommer det andra åldersgränser. Kontakta oss på telefon
031-270050 för ytterligare information.

PRISGARANTI
Nord-Resor garanterar att inga prisökningar sker efter inbetald anmälningsavgift trots valutaförändringar.
Vårt pris står fast.

Inga valutatillägg tas ut och vi betalar heller inte ut något om valutakostnaden skulle gå ner. Prisgarantin gäller inte höjda skatter eller avgifter på tjänster som ingår i resans pris. Därför sänker vi givetvis priset om skatter eller avgifter skulle gå ner eller tas bort.

BARNRABATTER
Samtliga barnrabatter förutsätter att barn placeras i extrabädd i vuxens
rum. Även då barn medföljer utan kostnad.
MAX 2 BARN FRITT / RUM!

EV. KLAGOMÅL
Om något inte är till belåtenhet framför detta genast till ansvarig inom anläggningen eller till receptionen så att felet kan avhjälpas omgående. Eller kontakta Nord-Resors kontor. Om felet inte ordnats kan ev. klagomål insändas skriftligen till Nord-Resor. Dock senast 14 dagar efter avslutad resa.

Nord-Resor fråntar sig allt ansvar för skidliftar med driftsstopp, utebliven skiduthyrning och snötillgången i terräng.
Vi ansvarar inte heller för hemtransport och övriga kostnader utöver vad som ingår i resan.

BOENDE PÅ HOTELL UNDER PÅGÅENDE PANDEMI (COVID-19)
Allmänna faciliteter på hotellet som bastu, gym och pool kan stängas med kort varsel på grund av lokala smittskyddsregler eller myndigheters inrådan. Att faciliteterna inte kan nyttjas är inte skäl för kompensation på grund av det extraordinära läget.

RESENÄRENS ANSVAR
Det är alltid du som kund som ansvarar för att du har korrekta handlingar vid resa. Nord-Resor kan inte ansvara för följderna av att en resenär saknar vaccinationsbevis eller andra för resan nödvändiga handlingar. Kom ihåg att det är ditt ansvar att uppfylla de krav som krävs för inresa till ditt resmål.

FRIVILLIGT AVBESTÄLLNINGSSKYDD
Paketresa: 5% av den totala kostnaden för resan
Hotell: 150:- / betalande
Stuga / Lägenhet:
Hyreskostnad under 1500 SEK: 150:- / enhet
Hyreskostnad över 1500 SEK: 300:- / enhet
Hyreskostnad över 5000 SEK: 500:- / enhet
Hyreskostnad över 10.000 SEK: 1000:- / enhet
Hyreskostnad över 15.000 SEK: 1500:- / enhet
Hyreskostnad över 20.000 SEK: 2000:- / enhet
Hyreskostnad över 25.000 SEK: 2500:- / enhet
Hyreskostnad över 30.000 SEK: 3000:- / enhet
Paketresor med pris per person: 150:- /betalande
Avbeställningsskydd gäller vid akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall som
drabbar resenären själv hans/hennes maka/make, medresenär inom
samma bokning, barn eller dennes familj.
OBS! Skall styrkas med läkarintyg. Avb.skyddet gäller ej sedan
hyrestiden påbörjats.

SÄRSKILDA RESEVILLKOR FÖR
BESTÄLLNING OCH BETALNING AV HOTELL.
Anmälningsavgift: 500:-/betalande, gäller även barn. För hotell i paket
är anmälningsavgiften 25% av bokningsbeloppet. Skall betalas inom
de dagar som anges på inbetalningskortet. Skulle detta inte ske har
Nord-Resor rätt att ta bort bokningen.

Slutbetalning: Inbetalas senast 40 dagar före avresedagen, om inte
annan tid angivits i sluthandlingarna. Vid beställning senare än 40
dagar före avresan inbetalas hela hyresbeloppet omgående.

AVBOKNING med AVBESTÄLLNINGSSKYDD
Se regler för avbeställningsskydd!
Kostnad: Kostnaden för avbeställningsskyddet.
OBS! Avbokning skall göras så fort som sjukdomen etc. är känd.

AVBOKNING utan AVBESTÄLLNINGSSKYDD
Avbeställning tidigare än 40 dagar före avresan.
Kostnad: 500:-. Dras från inbetald summa.
Senare än 40 dagar men tidigare än 14 dagar före avresan.
Kostnad: 50% av totala priset.
Senare än 14 dagar före avresan har Nord-Resor har rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för resan.

SÄRSKILDA RESEVILLKOR FÖR BESTÄLLNING OCH
BETALNING AV STUGOR/LÄGENHETER/PAKETRESOR TILL HOTELL
Anmälningsavgift: 25% av resans pris. Skall betalas inom de dagar
som anges på inbetalningskortet. Skulle detta inte ske har Nord-
Resor rätt att ta bort bokningen.
Slutbetalning: Inbetalas senast 42 dagar före avresedagen, om inte
annan tid angivits i sluthandlingarna. Vid beställning senare än 42
dagar före avresan inbetalas hela hyresbeloppet omgående.
Vid bokning av stuga eller lägenhet som inrymmer 14 personer
eller fler skall slutbetalning vara oss tillhanda senast 82 dagar
innan avresa.

AVBOKNING med AVBESTÄLLNINGSSKYDD
Se regler för avbeställningsskydd!
Kostnad: Avbeställningsskyddet + avbeställningsavgift 200:-
OBS! Avbokning skall göras så fort som sjukdomen etc. är känd.

AVBESTÄLLNING utan AVBESTÄLLNINGSSKYDD
Avbeställning tidigare än 42 dagar före avresa.
Kostnad: 500:- i avbeställningsavgift. Dras från inbetald summa.
Vid bokning av stuga eller lägenhet som inrymmer 14 personer eller
fler är kostnaden 25% av totalbeloppet vid avbeställning tidigare än
82 dagar före avresa. 

LÄGENHET ELLER STUGA MED FÄRRE ÄN 14 BÄDDAR
Avbeställning senare än 42 dagar innan avresa.
Kostnad: Hela hyresbeloppet.

LÄGENHET ELLER STUGA MED 14 BÄDDAR ELLER FLER
Avbeställning senare än 82 dagar innan avresa.
Kostnad: Hela hyresbeloppet.

Utöver Särskilda resevillkor gäller Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor.