Med utgångspunkt från Beitostölen finns det totalt 320 kilometer längdspår att tillgå. Beitostölen har ett elljusspår på 6 kilometer som är öppet varje kväll.

Klicka här för att visa aktuell spårstatus

Klicka här för att visa interaktiv spårkarta och spårstatus