Husdjur

På Radison BLU Hotell samt Bergo Hotell kan du medtaga husdjur för en kostnad av nok 100:-/dygn. Måste meddelas före ankomst.

På Beitostölen Lägenheter samt Bergo Lägenheter kostar det nok 100:- för hela perioden att medtaga husdjur. Måste meddelas före ankomst.