Med utgångspunkt från Idre Fjäll finns det totalt 82 kilometer längdspår att tillgå.

Klicka här för att visa spårkarta