Med utgångspunkt från Stöten finns det totalt 45 kilometer längdspår att tillgå.

Klicka här för att visa spårkarta