Totalt finns det 85 kilometer välpreparerade spår i varierande svårighetsgrad att tillgå på Gausta. Anläggningen har även elbelysta spår på 4 kilometer.

Klicka här för att visa interaktiv spårkarta och spårstatus