Välj ditt resmål
  Norge
 • Hafjell
 • Kvitfjell
 • Norefjell
 • Trysil
 • Hemsedal
 • Geilo
 • Gausta
 • Beitostölen
 • Skeikampen
 • Sverige
 • Idre Fjäll
 • Stöten i Sälen

Lättade inreseregler

25:e september lättade Norge på inresereglerna

Från 25:e september är det enkelt att resa in i Norge igen. Nu kan alla fullvaccinerade vuxna resa in i Norge som vanligt och behöver endast uppvisa covidbevis (vaccinationsintyg) tillsammans med godkänd svensk legitimation. Barn under 18 år är undantagna från reglerna om vaccination och kan resa in i Norge utan att uppvisa covidbevis. Norge tog dessutom bort alla coronarestriktioner inom landet den 25:e september kl. 16.00.

Nu kan du resa in i Norge som vanligt igen med covidbevis (vaccinationsintyg)

EU:s covidbevis är ett dokument - digitalt eller på papper - för dig som ska resa i Europa. Covidbeviset visar att du har fått vaccin mot covid-19. Covidbeviset uppvisas tillsammans med godkänd svensk legitimation.

Norge tillämpar och godkänner EU:s digitala covidintyg. Det innebär att resenärer som innehar ett giltigt, kontrollerbart covidbevis av EU-standard, kan resa in i Norge utan karantänsplikt även om regionen man reser ifrån klassificeras som "röd".

Sverige distribuerar sina kontrollerbara covidbevis från 1 juli via E-hälsomyndigheten. Här hämtar du ditt covidbevis

Observera att vaccinationsbeviset endast är giltigt om det passerat två veckor sedan den andra dosen vaccin. Ditt vaccinationsbevis gäller under 90 dagar från det datum då du hämtar ut det. Därefter behöver du hämta ett nytt vaccinationsbevis. 

Barn under 18 år är från den 25:e september undantagna från reglerna om uppvisande av vaccinationsbevis vid inresa och kan resa in i Norge utan att uppvisa covidbevis. 

Barn under 18 år är undantagna från reglerna om vaccination

Barn under 18 år är undantagna från reglerna om uppvisande av vaccinationsbevis (covidbevis) vid inresa och kan resa in i Norge utan att uppvisa covidbevis. 

Återbetalning inom 5 vardagar

Vi återbetalar alltid inställda resor inom 5 vardagar. Samtliga resenärer som fick sin resa inställd på grund av restriktioner kopplade till Covid-19 erhöll återbetalning inom 5 vardagar.

Vi har som enda skidresearrangör i Sverige återbetalat våra resenärer inom 5 vardagar under Coronapandemin.

Boka tryggt med oss

- Vi återbetalar hela resans pris om UD avråder från resor till Norge vid tidpunkten för resan.

- Vi återbetalar hela resans pris om Norges gräns är stängd mot Sverige vid tidpunkten för resan.

- Vi återbetalar hela resans pris om skidanläggningen håller stängt på grund av restriktioner vid tidpunkten för resan. 
 
- Vi återbetalar hela resans pris om ert bokade boende blir nedstängt på grund av restriktioner vid tidpunkten för resan.

- Vi återbetalar hela resans pris om det råder karantänskrav för inresa till Norge vid tidpunkten för resan trots uppvisande av vaccinationsintyg (Covidbevis) eller om karantänskrav för barn under 18 år återinförs.