Sekretess

Nord-Resor för register över personuppgifter du lämnat i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Uppgifterna används för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Nödvändiga uppgifter lämnas till våra samarbetspartners, som hotell och bussbolag. Vi använder även uppgifterna i registret för att kunna ge information, erbjudanden och service rörande resan via e-mail, telefon, sms och postala utskick.

Du kan begära att dina personuppgifter rättas eller tas bort genom att skriva till:

AKTIEBOLAGET NORDRESOR
Energigatan 17D
434 37 Kungsbacka