Incheckning & utcheckning

Incheckning:
Hafjell Hotel från 17.00

Övrigt boende från 17.00

Utcheckning:
Senast klockan 11.00 gäller allt boende i Hafjell.

All information gällande incheckning finns tillgänglig på "Mina sidor" och "Information inför avresa".